پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار
پر بحث ترین ها
همراهان بیدار
امروز
-1
دیروز
-1
کل
-1
 
اخبار برگزیده
کد مطلب: 154921
کارگران محروم از چتر حمايتي قانون/ قانون«موقتي» که ۲۰ ساله شد
تاریخ انتشار : 1395/10/22 11:00:34
نمایش : 633
حدود يک سوم از کارگران کشور در حال حاضر از شمول قانون حمايتي خود يعني قانون کار خارج هستند و قانون «موقتي» که کارگاههاي زير ۱۰نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، اين روزها ۲۰ ساله شده است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي کياربيدار به نقل از خبرگزاري  مهر، در حال حاضر کارگران کارگاه‌هاي زير۱۰ نفر، کارگران بقاع متبرکه، کارگران پارک‌هاي علم و فناوري، کارگران مناطق آزاد و از مردادماه امسال کارکنان شاغل در حوزه‌هاي عليه از شمول تمام يا برخي مواد قانون کار خارج هستند.

اوايل دهه ۷۰ به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگران کارگاه‌هاي زير ۱۰ نفر از شمول برخي مقررات قانون کار خارج شدند؛ بر اساس اين ماده قانوني قرار بود کارگران اين کارگاه‌ها بر حسب مصلحت «موقتا» از شمول قانون کار مستثني شوند و شرط تمديد آن، تاييد شوراي عالي کار و تصويب هيأت وزيران در مدت هر سه سال يکبار بود اما با گذشت ۲۰ سال همچنان اين کارگران از برخي مواد قانون کار خارج هستند و شرط «موقت» شايد تاکنون به فراموشي سپرده شده است.

کارگران بقاع متبرکه نيز با سوء استفاده از همين ماده قانوني از شمول قانون کار مستثني شدند؛ همچنين کارگران پارک‌هاي علم و فناوري و کارگران مناطق آزاد بر اساس مقررات و آيين نامه‌اي که جداگانه براي هر يک از اين مناطق تدوين شده از شمول قانون کار خارج هستند.

در عين حال کارگران حوزه‌هاي علميه نيز به استناد مقررات استخدام کارکنان حوزه‌هاي علميه اخيرا از شمول قانون کار خارج شدند. در همين زمينه طي نامه ۸۱۶۷۲ تاريخ ۱۱ مردادماه سال جاري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به معاون حقوقي رئيس جمهور رسما  خروج کارکنان شاغل در حوزه‌هاي علميه خواهران از قانون کار را اعلام کرد.

بر اساس اين گزارش، حدود ۱۱ ميليون نفر کارگر بيمه شده در سطح کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش تامين اجتماعي اين ميزان به حدود ۴۴ ميليون نفر مي‌رسد. به عبارتي قانون کار ۴۴ ميليون نفر از جامعه حدود ۸۰ ميليوني کشور را در بر مي‌گيرد. اما با اين حال برآوردها حاکي از آن است که حدود يک سوم از جمعيت ۱۱ ميليوني کارگران از شمول قانون حمايتي مربوط به کارگران يعني قانون کار خارج هستند.

همواره يکي از انتقادات تشکل‌هاي کارگري، محروميت برخي از کارگران از شمول قانون کار است؛ رفع اين تمايز در بين کارگران يکي از خواسته‌هاي تشکل‌هاي کارگري در قانون کار است و معتقدند تمام کارگران ايران بايد در چتر حمايتي يک قانون واحد (قانون کار) باشند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن